Honours and Medals

1

Padam Shri

06

2

Kirti Chakra

02

3

Shaurya Chakra

06

4

Sena Medal

01

5

President's Police Medal for Gallantry

19

6

President's Police and fire Service Medal for Gallantry

02

7

Police Medal for Gallantry

92

8

President's Police and Fire Service Medal for Distinguished Services

02

9

President's Police Medal for Distinguished Services

101

10

Police Medal for Meritorious Services

422

11

Prime Minister's Life Savings Medal

86

12

Parakaram Padak

79

13

Tenzing Norgay National Adventure Award

06

14

Jiwan Rakasha Padak

07

15

Sarvottam Jiwan Rakasha Padak

02

16

Uttam Jiwan Rakasha Padak

14

KIRTI CHAKRA

1

Constable

Ajay Singh Pathania (posthumous)

2008

2

Constable

Roop Singh (posthumous)

2008

SHAURYA CHAKRA

1

Assistant Commandant

Ashok Kumar Rana (posthumously)

1999

2

Constable

Dev Kumar (posthumously)

2008

3

Inspector

Manoj Kumar Singh (posthumously)

2009

4

Constable

Desha Singh (posthumously)

2009

5

Constable

Onkar Nath

2009

6

Inspector

Manjeet Singh

2015

SENA MEDAL

1

Inspector

Raj Kumar (posthumously)

1998

PRESIDENTS POLICE MEDAL FOR GALLANTRY

1 CT Suresh Kumar (Posthumous) 1996
2 CT Karamat Ullah 1996
3 Comdt Sh. K.S.Bajwa 1999
4 AC/GD Sh. S.P. S. Guleria 2002
5 HC/GD Lalit Singh 2002
6 CT Abdul Rashid Bhatt 2002
7 Insp/Gd A.K.Yadav 2003
8 CT Kamal Kumar 2004
9 HC/GD Jitender Kumar 2004
10 HC/GD Bhagvinder Singh Negi 2005
11 CT/GD Sant Ram 2005
12 CT/GD Anil Kumar T. 2009
13 HC/GD Vedpal Malik 2015
14 CT/GD Praveen Kumar 2015
15 CT/GD Rakesh Kumar 2015
16 CT/GD Jadeja Rajender Singh -
17 Insp/GD Subhash Chand 2016
18 HC/GD Virender Singh 2016
19 CT/GD Sunil Bisht 2016

POLICE MEDAL FOR GALLANTRY

1 AC Sh. Trilok Singh 1972
2 Jem Karnail Singh 1972
3 Naik Chandramani 1972
4 HC/RO S.D.Pillai 1975
5 Jem Khazan Singh 1975
6 HC Kul Prasad 1976
7 Jem Bhoop Singh 1979
8 AC/GD H.S.Goraya 1984
9 AC/GD A.Ramesh Paul 1984
10 HC Bhagcharan Das 1988
11 CT/GD Sarup Singh 1988
12 LNK Harender Singh 1989
13 CT Om Prakash 1989
14 SI/GD Desh Raj (Posthumous) 1990
15 SI/RO S.D.Pradhan 1992
16 AC/GD V.P.S.Tyagi 1993
17 CT Sukhdev Dhobbal 1993
18 CT/DVR Garib Singh 1995
19 HC/RO Bhagat Ram 1996
20 2 I/C Sh. Mangal Singh 1996
21 NK Tara Singh 1996
22 CT Kulwant Singh 1996
23 SI/GD Promod Sajwan (Posthumous) 1998
24 CT/GD Kishan Ram (Posthumous) 1998
25 Sub Sukhchain Singh 1998
26 Insp/GD Raj Kumar (Posthumous) 1999
27 Const Shamsher Singh 1999
28 Const Mohinder Singh 1999
29 Const Girdhar Joshi 1999
30 HC/GD Kuldeep Singh 1999
31 Const Basant Singh 1999
32 HC/GD Vijay pal Singh 1999
33 CT/GD Jai Kishan Jangu 1999
34 CT/ Gardner Ajit Singh 1999
35 Const Parminder Singh 1999
36 AC/GD Abhi Chand 1999
37 Const Vijay Kumar 1999
38 Const Sushil Kumar 1999
39 Const Panna Lal 1999
40 Const Bijender Singh 1999
41 Const Subhash Chand 1999
42 L/NK/GD Parimal Singh 1999
43 AC/GD Ashok Kumar Rana 1999
44 Const D. Babu 2000
45 Insp/GD Umang Khatri 2002
46 CT/GD Suresh kumar 2002
47 AC/GD Kundan Prasad 2003
48 HC/GD Surjeet Singh 2003
49 CT/GD Netra Singh 2003
50 AC/GD Hosiyar Singh 2003
51 Insp/GD Harjeet Singh 2003
52 CT/GD Khurshid Ahmed 2003
53 CT Rattan Lal 2003
54 CT K.H. Rajendra Singh 2003
55 DC/GD A.K. Negi 2003
56 CT Santosh kumar 2003
57 CT Chhnnu Lal 2003
58 HC/GD Roop Singh 2004
59 CT/GD Karan Singh 2004
60 2I/C Sharad Pratap Singh 2004
61 Insp/GD Kartar Chand 2004
62 CT/Dvr Ajmer Singh 2004
63 CT/GD Bhoop Singh (Posthumous) 2012
64 CT/GD Ramesh Chandra 2014
65 IG Sh. Raja Babu , IPS 2014
66 AC/GD Shivraj Singh 2015
67 Insp/GD Surinder Prasad 2015
68 SI/GD Jayendra Prasad (Posthumous) 2015
69 CT/GD Nand Ram, (Posthumous) 2015
70 CT/GD Bibhuti Ray (Posthumous) 2015
71 CT/GD Survesh Kumar (Posthumous) 2015
72 CT/GD Jamon PG(Posthumous) 2015
73 CT/GD Ajay Lal (Posthumous) 2015
74 CT/GD Yudhwinder Singh 2015
75 2I/C Nitiya nand (Posthumous) 2016
76 Insp/GD Bhim Singh (Posthumous) 2015
77.` SI/RO Satish Kumar (Posthumous) 2015
78 CT/GD K. Vinaygan (Posthumous) 2015
79 CT/GD Bassavaraj Yaragatti (Posthumous) 2015
80 CT/GD Santosh Kumar Paswan (Posthumous) 2015
81 CT/GD Sanjiva Kumar (Posthumous) 2015
82 CT/GD Pawar Shashikant (Posthumous) 2015
83 CT/GD Ahir Rao Ganesh (Posthumous) 2015
84 AC/GD Deepak Singh 2015
85 HC/Tele Kanwar Singh 2015
86 Insp/GD Dinesh Sharma 2016
87 HC/GD Mohardwaj 2016
88 CT/GD Ravinder Singh 2016
89 CT/GD Bhoopinder Singh 2016
90 Ct/GD Sandip Ghosh 2016
91 CT/GD Harinandan Gururani 2016
92 CT/GD Satish Kumar 2016

PADAM SHRI AWARD

1

Dy Insp General

Harbhajan Singh

2011

2

Addl DIG

Hukam singh

1991

3

Commandant

Joginder Singh

1974

4

Assistant Commandant

Sonam Palzor

1991

5

Assistant Commandant

Santosh Yadav

6

Assistant Commandant

Kanhaiya Lal

2003

7

Assistant Commandant

Mohan Singh Gunjiyal

2006

TENZING NORGAY NATIONAL ADVENTURE AWARD

1

Addl DIG

Hukam Singh

1994

2

Commandant

Joginder Singh

1974

3

Commandant

S.D.Sharma

1999

4

Deputy Commandant

Rita Singh

1994

5

Assistant commandant

Santosh Yadav

1994

6

Assistant Commandant

Mohan Singh Gunjiyal

2004

7

Sub Inspector

Sub Inspector

1998

PRIME MINISTERS MEDAL FOR LIFE SAVING

1 CT Devi Ram Sharma 1968
2 CT Bhawani Dutt 1970
3 LNK Girish Chandra 1971
4 CT Lachhi Ram 1971
5 HC Narayan Pradhan 1973
6 LNK Sital Singh 1973
7 CT Sher Singh 1973
8 CT Mehar Chand 1975
9 CT Gita Bhagat 1975
10 CT Thakur Lal 1975
11 HC Jaman Chand 1976
12 CT Hira Chand 1976
13 LNK Laxman Singh 1980
14 LNK Sher Singh Rawat 1980
15 AC Sh. M.S.Bhurji, 1980
16 Jem. Parma Nand 1980
17 HC Ram Lal 1980
18 HC Gurdwaru Ram 1980
19 CT Sohan Singh 1980
20 CT Ram Kedar 1980
21 Insp Jaswant Singh 1980
22 Jem. Gopal Ram 1980
23 HC Jeet Ram 1980
24 CT Roop Ram 1980
25 CT Ganga Ram 1980
26 CT/DVR Pritam Singh 1981
27 Insp Chhotu Ram 1983
28 CT Padam Singh 1983
29 Naik Babu Ram 1983
30 Naik Bhoop Singh 1987
31 Naik Kundan Singh 1987
32 SI Behari Lal 1987
33 SI Thundup Sherpa 1987
34 SI Neema Terzing 1987
35 SI Dewa Rinzeng 1987
36 Insp Abhi Chand 1988
37 SI Mohan Lal Runta 1988
38 CT Sher Chand 1988
39 SI Budhmani 1989
40 HC Mohan Singh 1989
41 SI/RO Raghubir Singh Rana 1992
42 2 I/C Sh. R.S.Pundir 1995
43 SI/GD Tajwar Singh 1995
44 HC/GD Sher Giri 1995
45 HC/GD Dharmender Kumar 1995
46 Naik Amar Singh 1995
47 CT Jai Singh 1995
48 AC/GD Sh. Rakesh Shekhawat 1997
49 AC Sh. Jashod Ram 1997
50 CMO Dr. B.S. Nambiyal 1999
51 Insp/GD Prem Singh 1999
52 Ct Satish Chandra 1999
53 CT Hem Chandra 1999
54 Ct Shhishu Pal 1999
55 LNK Uttam Singh 2002
56 SI/RO Gautam Prasad 2002
57 SMO Dr. C. Rajkumar 2004
58 HC/RO Shailender Kumar 2004
59 HC/GD Shyam Singh 2004
60 HC/GD Prittam Chand 2004
61 HC/GD Bhawan Singh 2004
62 CT/GD Sakinder Singh 2004
63 CT/GD Ashok Singh 2004
64 HC/GD Rajender Vikram Sen 2005
65 HC/GD Gabbar Singh 2005
66 AC/GD Sh. Manjeet Singh Dhami 2008
67 HC/GD Raghunath Singh 2008
68 HC/GD Mahesh Kumar 2008
69 AC/GD Budhi Prakash Badaya 2010
70 HC/GD Trilok Chand 2010
71 CT/GD Pan Singh 2010
72 ASI/GD Yogember Singh 2013
73 2I/C Manwinder Kumar Singh 2014
74 DC/GD Ranbir Singh Negi 2014
75 AC/GD Sandeep Bhandari 2015
76 Insp/GD Neeraj Singh Toliya 2014
77 SI/GD Anoop Kumar Tiwari 2014
78 SI/GD Mohan Singh 2014
79 ASI/GD Laxman Singh 2014
80 HC/GD Laxman Singh 2014
81 HC/GD Devender Singh 2014
82 CT/GD Dinesh Kumar 2014
83 CT/GD Rataneshwar Bono 2014
84 CT/GD Bhagat Singh Rana 2014
85 CT/GD Himanshu Bhandwari 2014
86 CT/GD Dheeraj Shukla 2014

Uttam Jeevan Raksaha Padak

1 Ct/GD Nand Ram (Posthumous) 2015
2 Ct/GD Bibhuti Roy (Posthumous) 2015
3 Ct/GD Sarvesh Kumar (Posthumous) 2015
4 Ct/GD Jamon P.G. (Posthumous) 2015
5 Ct/GD Ajay Lal (Posthumous) 2015
6 Insp/GD Bhim Singh (Posthumous) 2015
7 SI/RO Satish Kumar (Posthumous) 2015
8 Ct/GD K. Vinaygan (Posthumous) 2015
9 Ct/GD Bassavaraj Yaragatti Posthumous) 2015
10 Ct/GD Santosh Kumar Paswan (Posthumous) 2015
11 Ct/GD Sanjiva Kumar (Posthumous) 2015
12 Ct/GD Pawar Shashikant Ramesh (Posthumous) 2015
13 Ct/GD Ahir Rao Ganesh (Posthumous) 2015
14 HC/GD Sujan Singh 2017